Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB

Främmande arter

IMG_4003

Eftersom vi arbetar mycket med vattenvegetation är det naturligt att vi även är involverade i arbetet med främmande invasiva vatttenväxter. Detta är växter som transporterats hit av människor (avsiktligt eller oavsiktligt) och sprider sig så mycket att de orsakar problem.

Sjögull

Publikationer

Sjögull är en sådan främmande invasiv vattenväxt som vi arbetar med mycket. För att underlätta för de som drabbas av växten har vi skrivit råd och rekommendationer för hur sjögull bör bekämpas, men också om vilka metoder som bör undvikas. Rapporten 6373, gavs ut av Naturvårdsverket 2010.

Rapport 6373Rapport 6373 – Främmande invasiva vattenväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

På uppdrag av Havs- & Vattenmyndigheten har vi skrivit en ny uppdaterad rapport med åtgärdsförslag, Rapport 2014:03. Rapporten är ännu ej publicerad.

 

Åtgärder

Arbetet med sjögull är väldigt praktiskt och många åtgärder genomförs i vattnet. Förutom fältförsök arbetar vi även med utvärdering av de åtgärder som genomförs i Tingsryds kommun och Mörrumsåns vattensystem.

 

DSC_0672Under november 2014 genomfördes en sänkning av Granödammen i Ryd inom Mörrumsåns vattensystem. Sänkningen genomfördes som följd av underhåll av dämmet, men gav unika möjligheter att åtgärda sjögull, under torra förhållanden.

 

 

DSC_0533