Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB

Inventering

BasInventering 070726 289Vi inventerar i princip fågel, musslor och mittemellan!

Olika djur och växter har olika säsong vilket gör vårt arbete varierande över året. Sommaren är ofta som mest hektiskt men det finns även arter som måste inventeras andra tider på året.

Sommar

All inventering av vattenvegetation genomförs under sommaren framförallt genom fridykning där vi inventerar från den grunda strandkanten och ut mot djupare vatten så långt vegetationen förekommer. I sjöar med dålig sikt förekommer växterna endast i grundare områden, i en sjö som Vättern däremot, där medelsikten är 17 meter, sträcker sig vegetationen betydligt djupare.

Inventeringen av musslor genomförs oftast i vattendrag och görs genom fridykning, med räfsa (Lutherräfsa), vattenkikare eller med en liten nedsänkbar kamera.

Vissa fåglar inventeras under sommaren såsom exempelvis smålom och nattskärra. Inventeringen av nattskärra sker i skogen under ljumma sommarnätter medan smålom inventeras när den förflyttar sig mellan häckningslokalen och födosökslokalen. Anledningen till smålomens frekventa flygning är att den häckar i fisktomma vatten.

 

Höst

När det blir kallare börjar vissa fåglar att röra sig söderut. Genom att inventera fågelsträck är det möjligt att se hur fåglarna rör sig i landskapet och vilka områden som är särskilt frekvent använda under flytten.

IMG_0113Vinter

Under sen vintersäsong kan inventeringen av fågel ske i snörika områden. Under dessa förhållanden använder vi skidor för att ta oss runt i skogen på ett smidigt sätt.

 

P1000939-2Vår

Tidig vår är ugglor och rovfågel aktiva. De flesta ugglor inventeras företrädesvis nattetid medan andra, exempelvis berguv, är mer aktiv under gryning och skymning.

Groddjuren leker under olika perioder på våren och därför kan man hålla sig sysselsatt från mars och nästan ända till midsommar, beroende på vilken art man är intresserad av. Många arter inventeras gärna på dagen medan andra, såsom exempelvis vattensalamander, inventeras bäst med en stark pannlampa på natten.

Under våren inventeras även fågelsträck och vi genomför naturvärdesinventeringar (NVI).

Arter som vi tycker är svåra…

I de fall vi saknar detaljkunskap gällande artbestämning anlitar vi erfarna kollegor på andra företag. Detta kan gälla exempelvis mossor, lavar, bottenfauna och fladdermöss. Ibland genomförs artbestämningen som en gentjänst för att vi har artbestämt någon annans vattenväxter eller alger men vid större uppdrag anlitas andra biologer som underkonsulter.