Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB

Nytt år och många nya utmaningar

Vi har rivstartat året i full hastighet och färdigställt många rapporter från föregående säsong. Samtidigt har redan årets inventeringar påbörjats trots det kyliga vädret. Först ut är rovfågelinventering och strax därpå skogshöns. Vi genomför också trädinventering just nu.

 

Manual för (försiktighets)åtgärder mot parkslide

Under det gångna året har vi arbetat med att ta fram en manual för åtgärder mot parkslide. Manualen riktar sig till var och en som genomför åtgärder, antingen privat eller professionellt, och beskriver framförallt försiktighetsåtgärder. Arbetet har genomförts tack vare medel från Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård . Tack vare bidrag från stiftelsen har vi kunnat studera det omfattande arbete med parkslide som genomförs i England och dra nytta av deras erfarenheter. Under resan träffade vi flera ledande företag som enbart arbetar med att åtgärda parkslide. Manualen färdigställs under mars månad 2018.

dscn1525

 

Naturvårdshandläggare

Vi fortsätter vårt uppdrag som vikarierande Naturvårdshandläggare på en kommun i Västsverige. Arbetet består bland annat i stöd avseende naturvårdsfrågor, miljölagstiftning och ärendehantering. Det känns väldigt värdefullt att kunna ta denna roll och ge kvalificerad hjälp under den tid kommunen står utan Naturvårdshandläggare.

 

 

 

 

För aktuella fältuppdateringar se även: Facebook ÖrnborgKyrkander