Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB

Publikationer

Vi skriver en hel del rapporter för myndigheter, företag och privata uppdragsgivare. Vissa av dessa blir publicerade liksom några artiklar gällande ämnen som särskilt intresserar oss. Nedan följer ett litet urval.


Makrofyter i Vänern 2014, rapport nr 85Undervattensväxter i Vänern 2014

Rapport 85 Vattenväxter i Vänern 2014

 

 

 

 

 

 

 


Framsida vättern 2012-2014Undervattensväxter i Vättern 2012-2014

Vattenväxter i Vänern 2012 – 2014, Rapport 120

 

 

 

 

 

 

 


Rapport2012-02-Forstudie-nackrosbekampning AskovikenNäckrosbekämpning i Asköviken – Mälaren

Rapport 2012:2, Näckrosbekämpning i Asköviken

 

 

 

 

 

 

 

 


rapport-sotvatten-2014 sjögullsartikelArtikel angående främmande arter i tidningen Sötvatten, Havs- och Vattenmyndigheten

Artikel i tidskriften Sötvatten

 

 

 

 

 

 

 


Rapport 6373Åtgärder mot främmande invasiva vattenväxter i sötvatten, Naturvårdsverket Rapport 6373

Naturvårdsverket Rapport 6373

 

 

 

 

 

 

 


Utvärdering av sjögullsförsök i Tingsryds kommun 2014

Utvärdering sjögullsförsök 2014


Åtgärder och uppföljning sjögull i flera områden i Tingsryds kommun

Åtgärder mot sjögull – Uppföljning och metodförsök


 Artikel gällande sjögull i Fauna & Flora

Sjögull Fauna & Flora